theoriekennis.app

Verplichte WA-verzekering voor motorvoertuigen: alles wat je moet weten

Rijden zonder verzekering is niet alleen verboden, maar brengt ook grote risico’s met zich mee. Sinds 1992 ben je als bestuurder van een motorvoertuig in Nederland wettelijk verplicht om minimaal een WA-verzekering af te sluiten. Maar wat houdt zo’n verzekering precies in en waarom is het zo belangrijk om er een te hebben?


Wat dekt de WA-verzekering?

De WA-verzekering auto, officieel Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen genoemd, is de verplichte basisverzekering voor iedere autobezitter. Deze verzekering dekt schade die je met je auto veroorzaakt aan anderen, zoals:

 • Materiële schade: schade aan andere voertuigen, wegmeubilair, gebouwen etc.
 • Letselschade: persoonlijk letsel van andere weggebruikers zoals voetgangers, fietsers en automobilisten
 • Schade door aanhangwagen of caravan

Stel je rijdt een voetganger aan, die hierbij gewond raakt en zijn bril beschadigd. Dan worden de medische kosten en een nieuwe bril vergoed door jouw WA-verzekeraar. Zonder WA-verzekering zou jij als veroorzaker zelf aansprakelijk zijn voor deze kosten.

Onverzekerd rijden brengt grote financiële risico's met zich mee bij een ongeval.

De WA biedt dus een belangrijke financiële bescherming voor jou als bestuurder. De verzekeraar neemt de schade afhandeling op zich en vergoedt de kosten, zodat het slachtoffer schadeloos wordt gesteld.

Wat valt er niet onder de WA-dekking?

Hoewel de WA-verzekering een ruime dekking biedt voor schade aan anderen, zijn er ook een aantal zaken die er níet onder vallen:

 • Schade aan je eigen auto, ook niet bij diefstal of inbraak
 • Schade bij inzittenden van je auto
 • Eigen letselschade als bestuurder
 • Schade door opzet of rijden onder invloed

Voor deze type schades is het verstandig om aanvullende verzekeringen af te sluiten, zoals:

 • Casco dekking (voor schade aan eigen voertuig)
 • Inzittendenverzekering (voor schade bij passagiers)
 • Ongevallen Inzittendenverzekering (voor letselschade bestuurder en inzittenden)

Wat zijn de gevolgen van onverzekerd rijden?

Rijden zonder een geldige WA-verzekering, ook wel onverzekerd rijden, is verboden. Niet alleen loop je het risico op forse boetes, maar je bent bij een ongeval ook zelf financieel aansprakelijk voor alle schade. En die kosten kunnen snel oplopen tot duizenden euro’s, zeker bij letselschade.

De boetes voor het rijden zonder verzekering zijn:

 • 1e overtreding: €340
 • 2e overtreding: €850
 • 3e en volgende overtredingen: €1.700

Kortom, onverzekerd rijden is absoluut af te raden. Het is het risico echt niet waard voor het beetje premie dat je bespaart. Zorg dus altijd dat je WA-verzekering up-to-date is.

Wanneer vervalt mijn WA-verzekering?

Je WA-verzekering blijft in principe geldig zolang je de premie op tijd betaalt. Maar in een aantal gevallen kan de dekking wel vervallen:

 • Als je je polis opzegt vervalt de dekking per einddatum. Zeg dus nooit op zonder nieuwe verzekering!
 • Bij verkoop of uit dienst name van je auto vervalt de dekking per direct. Sluit dus gelijk voor je nieuwe voertuig weer minimaal WA af.
 • Bij niet op tijd betalen van de premie kan de verzekeraar de dekking schorsen. Dit moet je schriftelijk medegedeeld worden.

Check dus altijd even je polisvoorwaarden zodat je weet waar je aan toe bent. Dan voorkom je verrassingen achteraf.

Conclusie belangrijkste punten

 • Iedere bestuurder is wettelijk verplicht om minimaal een WA-verzekering te hebben.
 • De WA dekt schade die je met je voertuig toebrengt aan anderen.
 • Eigen schade en schade van inzittenden valt er niet onder.
 • Onverzekerd rijden is verboden en kan forse boetes en schadeclaims opleveren.
 • Controleer regelmatig of je verzekering nog geldig is.

Zo, nu weet je alles over het belang van een WA-verzekering en de risico's van onverzekerd rijden. Rij veilig en verzekerd!

Online auto theorie-examens oefenen bij theoriekennis.app

Oefenen voor het auto theorie-examen?

Bereid je optimaal voor op je theorie-examen met realistische oefenexamens op ons online platform. Probeer nu een gratis proefexamen!