theoriekennis.app

Wetgeving

De wetgeving voor het wegverkeer in Nederland is vastgelegd in de Wegenverkeerswet. Hierin staan regels voor onder andere rijbewijzen, verkeersborden, snelheidslimieten en gedrag in het verkeer. Kennis van de wetgeving is belangrijk voor veilig en verantwoord rijgedrag.